Sikkerhet i Norge

Stadig flere bedrifter i både privat og offentlig sektor benytter seg av sikkerhetstjenester. 

Det er vel ikke så rart at akkurat denne bransjen vokser i Norge, når man i flere bransjer opplever at man ikke er trygg på jobb. Før dreide sikkerhet seg mest om å forsvare seg mot angrep langs kyst og grenser i Norge. Men behovet for sikkerhet kommer stadig nærmere den private sfæren.

Terror

Det er spesielt viktig å sikre viktige personer som er på besøk i Norge, samt personer som er viktige for vårt land. Som for eksempel statsminister, konge, sjefer i forsvaret og andre personer i prominente stillinger. Dette er mennesker som er ekstra utsatt for fare, blant annet i forbindelse med terroraksjoner.

Terroraksjoner er noe av det vi er nødt for å akseptere som en del av det daglige trusselnivået. Det er stadig flere politiske og religiøse grupper som fokuserer på terroraksjoner som eneste måten å nå frem på. Da er mennesker i høye posisjoner, viktige bygninger og bygninger eller områder med masse mennesker populære mål. I gamle dager var fokus på å bruke fysiske sperrer som voldgraver, forsvarsmurer og lignende. Ettersom truslene er mer personlige er det stadig vanligere å bruke livvakter for å sikre personer som er eller kan være utsatt for fare.

Kulturarrangement

Vi så også hvor vanskelig det var for politiet å håndtere da Justin Bieber kom til byen. Ikke fordi han var trøbbel, men fordi fansen hans gikk helt av skaftet og det i offentlige områder. De skadet hverandre og biler i området. Men det er ikke nok politi i byen til å håndtere hverdagskriminaliteten, og disse store hendelsene når de oppstår. Det betyr at både fysiske ressurser og økonomiske ressurser må hentes fra en annen plass i budsjettet.

Da er det bra å ha sikkerhetsbyrå som kan stille med vakter til slike store arrangement. Politiet og arrangørene lærte av sine feil da Bieber forlot byen. Nå er slike arrangement mye bedre planlagt og sikkerheten er mye bedre, takket være sikkerhetsbyrå. I forhold til konserter og sånn, har de som regel både ansvar for å holde orden i køen, samt holde orden inn i selve arenaen og passe på artisten og dens entourage.

Politiets mangler på ressurser

Normalt sett er det politiet som skal ta seg av denne former for tjenester når det kommer viktige personer til landet, eller om det oppstår farlige situasjoner. De skal også være synlige i bybildet, samt på store steder der folk samles. Men politiets stadig skrikende mangel på ressurser gjør dette umulig. De kan ikke stadig være fremme i bybildet på en måte som avskrekker kriminelle, ergo noen andre må ta på seg den jobben.

Der kommer sikkerhetsbransjen inn. De har muligheter til å stille med personale som har begrenset myndighet, men kan være til stede og kanskje ha en allmennpreventiv virkning. De kan for eksempel gå opp og ned Karl Johan og bidra til at bedriftene der kan føle seg tryggere med tanke på for eksempel ran, butikktyveri eller vold.